RBI

Register Bouwkundig Inspecteurs

De Stichting Nederlands Register Bouwkundig Inspecteur NRBI zoekt zelfstandige bouwkundige inspecteurs regionaal en landelijk die zich willen laten certificeren tot Register bouwkundig Inspecteur. De NRBI richt zich op het uniformiseren en reguleren van betrouwbare bouwkundige inspecties in Nederland.

Het NRBI bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van een Register Bouwkundig inspecteurs en dient, als centraal register van bouwkundig inspecteurs het publiek belang van vastgoed inspecties.

Validatie Bouwkundige inspecties

Inspectie Management Nederland (i-nl) is het onafhankelijke afhandeling & validatie organisatie van bouwkundige inspecties. Stichting NRBI kan met deze samenwerking kwaliteit toetsten en waarborgen. Bouwkundige inspecteurs die zich aansluiten bij het NRBI worden ondergebracht in het Register van Bouwkundig inspecteurs van het NRBI. Inspectie Management Nederland magaged het netwerk en valideerd de bouwkundige inspecties van Register Bouwkundig Inspecteurs.

Erkend RBI Onafhankelijke stichting voor bouwkundig inspecteurs

Erkend RBI Eenduidige richtlijnen voor bouwkundige inspecties

Erkend RBI Keuringsmethodiek terbeschikking gesteld

Erkend RBI Bouwkundige inspecties verzekers

Erkend RBI Gevalideerde bouwkundige inspecties

Erkend RBI Collectieve verzekering als bouwexpert

Erkend RBI Klachten commissie

Erkend RBI Netwerk dat werkt

Erkend RBI Onderscheidend vermogen

RBI

Titel: Register Bouwkundig Inspecteur


Aanmelden als bouwkundig inspecteur? klik hier.

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen